Αίτημα διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Διαδικασία αιτήματος διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Παρέχουμε στους χρήστες μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για να ζητήσουν την κατάργηση των προσωπικών τους δεδομένων. Μόλις επαληθευτεί η ιδιοκτησία του λογαριασμού, το σύστημα θα μετατρέψει τα δεδομένα σε ανώνυμα και θα διαγράψει όσα στοιχεία επιβάλλει η διαδικασία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

GDPR Account Deletion Request

To request your account deleted from our system please enter your email address below. We will email you a confirmation link to verify you are the owner of the account.